نویسنده = محفوظی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-66

10.22108/amf.2017.21258

سید رضا میرعسکری؛ غلامرضا محفوظی؛ متین شعبانی نژاد ماسوله