نویسنده = محسنی زنوزی، سید جمال الدین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی‌ها و نااطمینانی آن در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 107-130

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ حسن حیدری؛ فرزانه طالبی