نویسنده = عباشی، عبدالاحد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 81-92

عبدالاحد عباشی؛ غلامرضا کردستانی