نویسنده = زارعی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر توقف نماد معاملاتی، بر کیفیت بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 49-62

محبوبه زارعی؛ داریوش دموری