نویسنده = گرکز، منصور
تعداد مقالات: 1
1. اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 99-118

منصور گرکز؛ نواب رضائی