نویسنده = جوادیان لنگرودی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر رفتار توده‌وار در ریسک‌پذیری مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-148

10.22108/amf.2017.21577

محمد دوستار؛ علی رضا محمد نژاد؛ مریم جوادیان لنگرودی