نویسنده = سربازی آزاد، صادق
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 105-116

10.22108/amf.2017.21190

سید کاظم ابراهیمی؛ صادق سربازی آزاد