نویسنده = افشاریان، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. آزمون‌های رفتار حباب انفجاری چندگانه در بورس اوراق بهادار و مسکن ایران (1393-1370)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 129-142

10.22108/amf.2017.21169

سید جلال صادقی شریف؛ محمد اصولیان؛ امیرحسین افشاریان