نویسنده = سرلک، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ رقابت در بازار و سیاست‌های تقسیم سود

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-60

10.22108/amf.2016.21111

نرگس سرلک؛ فاطمه میرزایی