نویسنده = بذرافشان، آمنه
تعداد مقالات: 1
1. رفتار سود در شرکت های ورشکسته: نقش حسابرس

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-14

زهره عارف منش؛ آمنه بذرافشان