نویسنده = یگانه، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی علل مشکلات تأمین سرمایۀ درگردش در شرکت‌های کوچک و متوسط کشور

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-16

10.22108/amf.2016.20644

روح الله نوری؛ سعید فتحی؛ لیلا یگانه