نویسنده = منصورفر، غلامرضا
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه‌های مدیریت بر چسبندگی هزینه‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-16

10.22108/amf.2017.21149

غلامرضا منصورفر؛ مهدی حیدری؛ طاهره کولانی