نویسنده = عسگری، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر انتخاب روشهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای در بورس تهران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-12

عسگر نوربخش؛ غلامرضا عسگری؛ رضا راعی