نویسنده = تقی زاده خانقاه، وحید
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سررسید بدهی در خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-104

10.22108/amf.2017.21211

وحید تقی زاده خانقاه؛ قدرت اله طالب نیا


2. ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 17-38

10.22108/amf.2016.20645

یونس بادآورنهندی؛ وحید تقی زاده خانقاه