نویسنده = انواری رستمی، علی اصغر
تعداد مقالات: 3
2. تصمیمات تامین مالی و زمان سنجی مدیریت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 21-36

رضا داغانی؛ حسین اعتمادی؛ مسعود عزیزخانی؛ علی اصغر انواری رستمی


3. بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاست های تقسیم سود

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-18

مرضیه موحد؛ حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی