نویسنده = طالب نیا، قدرت اله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سررسید بدهی در خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-104

10.22108/amf.2017.21211

وحید تقی زاده خانقاه؛ قدرت اله طالب نیا