نویسنده = فتحی، سعید
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی علل مشکلات تأمین سرمایۀ درگردش در شرکت‌های کوچک و متوسط کشور

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-16

10.22108/amf.2016.20644

روح الله نوری؛ سعید فتحی؛ لیلا یگانه


3. فراتحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در سطح شرکت

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-74

سلماز حبیبی؛ مهدی ابزری؛ سعید فتحی