توجه سرمایه گذاران انفرادی به ریسک دنباله چپ

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22108/amf.2020.118954.1460

چکیده

ریسک دنباله چپ احتمال وقوع رویدادهای نامطلوب را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذارانی که با ریسک دنباله چپ مواجه می-شوند، بازده منفی بزرگی را تجربه می‌کنند. ریسک دنباله چپ در دوره آتی هم استمرار دارد. سرمایه‌گذاران انفرادی، به ریسک دنباله چپ توجه محدودی نشان داده و سهام مذکور را نگه می‌دارند؛ بنابراین برخلاف انتظارشان در دوره آتی هم بازده منفی‌ بزرگی را تجربه می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی توجه محدود سرمایه‌گذاران انفرادی به ریسک دنباله چپ است. در این پژوهش بعد از بررسی120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1396 یافته‌ها نشان داد توجه سرمایه‌گذاران انفرادی به ریسک دنباله چپ محدود نیست و براین اساس فرضیه پژوهش رد شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر گویای این مطلب است که سرمایه‌گذاران انفرادی به علت ظرفیت و اعتماد بنفس کمی که در پذیرش ریسک دارند برنامه سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه‌ای را در پیش می‌گیرند و احتمال استمرار ریسک دنباله چپ در دوره آتی را در نظر گرفته و اقدام به فروش سهام خود می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Individual Investors’ Attention to Left Tail Risk

نویسندگان [English]

  • mahshid shahrzadi 1
  • Daryoosh forooghi 2
1 1. Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Administrate and Economic, University of Isfahan, Iran
2 2. Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrate and Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

left tail risk shows the probability of occurrence of undesirable events. Investors who face with the left tail risk, experience considerable negative returns. The left tail risk will persistence in the future. Individual investors have limited attention to the left tail risk and hold these stocks, so unlike their expectations, experience a considerable negative return in the future. The purpose of the present research is to investigate the limited attention of individual investors to left tail risk. In this research, after reviewing data from 120 companies listed in Tehran Stock exchange during the period from
2010 to 2018 findings attention of individual investors to the left tail risk is not limited, and there for the research hypothesis is rejected. The results of the present research suggest that individual investors, due to their little capacity and confidence in accepting risks, are pursuing a conservative investment program and with considering the probability of left tail risk persistence in the future period, they will sell their stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at Risk
  • conditional value at risk
  • Expected Excess Returns
  • Left Tail Risk