استخراج شاخص ترکیبی گرایش احساسی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

در مالی کلاسیک جایگاهی برای بروز احساسات معامله‌گران وجود ندارد، اما پارادایم مالی رفتاری نشان می‌دهد که برخی مواقع، تغییرات قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایش احساسی سرمایه گذار، نقش مهمی در تعیین قیمت‌ها بازی می کند. احساسات سرمایه‌گذار بعنوان گرایش فعالان بازار برای بورس‌بازی تعریف شده و این گرایش می‌تواند به وضعیت روانشناختی ذهن سرمایه‌گذاران مرتبط باشد. با توجه به این‌که معامله‌گران اخلال‌زا تحت تأثیر احساسات و هیجانات بازار تصمیم‌گیری می‌کنند، جهت تبیین رفتار این نوع معامله‌گران، از شاخص گرایش احساسی استفاده می‌شود. این تحقیق با توجه به تحقیقات گذشته و شرایط بازار سهام ایران، به روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی (PCA)، متغیرها و نماگرهای احساسی مختلفی را جهت استخراج یک شاخص ترکیبی احساسی برای معامله‌گران اخلال‌زا در بازار سهام ایران مورد بررسی و تحلیل قرار داده که در نهایت با توجه به مقدار ویژه مؤلفه مشترک اول و بار عاملی (ضرایب) متغیرها، سه متغیر در شاخص نهایی مورد استفاده قرار گرفت. این سه متغیر عبارت‌اند از: «حجم ماهانه معاملات خرد به حجم کل معاملات سهام»، «حجم ماهانه معاملات آنلاین به حجم کل معاملات سهام» و «حجم ماهانه معاملات سهام توسط صندوق‌ها و شرکت‌های سبدگردان به حجم کل معاملات بازار».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extracting Composite sentiment Index for Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • mohammad tohidi
Assistant Professor, Department of Financial Management, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq (a.s) University, Tehran, Iran
چکیده [English]

There is no place for traders to emerge sentiment in classical finance, but the behavioral financial paradigm shows that in some cases, stock price changes have no fundamentals, and the emotional tendency of the investor plays an important role in determining prices. Investor sentiment is defined as the tendency of market participants for speculation and this tendency can be related to the psychological state of the minds of investors. Given the fact that distressed traders are influenced by the emotions and emotions of the market, an emotional tendency indicator is used to explain the behavior of these types of traders. The emotional tendency indicators are extracted in two ways: direct (survey method) and indirect (through the analysis of statistics and market data).
This study, based on past research and stock market conditions in Iran, analyzed the principal component analysis method (PCA) with different sentiment variables and indicators for extracting a composite sentiment index for noise traders in Iranian stock market, which ultimately Regarding the special value of the first component and the factor load (coefficients) of the variables, three variables were used in the final index. These three variables are: "Monthly volume of retail transactions by volume of total stock trades", "Monthly volume of online transactions by volume of total stock trades", and "Monthly volumes of stock trades by wholesalers and wholesalers by volume of total market transactions".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sentiment Index
  • Behavioral finance
  • composite index
  • Principal Component Analysis
  • Tehran Stock Exchange