رفتار ریسک تجاری در شرکت ‏های ارزشی و رشدی در شرایط ثبات و بحران اقتصادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 پروفسور گروه مالی، مدرسۀ بازرگانی کوئین لان، دانشگاه لویولای شیکاگو، شیکاگو، ایالات متحدۀ آمریکا

3 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

تأثیر سیستماتیک صرف ارزش در توضیح بازده سهام (فاما و فرنچ، 1992 و 1993) مدت طولانی است که ادبیات مالی و اقتصاد را به کنکاش واداشته است. در حالی که مطالعات اخیر (پتکوا و ژانگ (2005) و چوی (2013)) شواهدی از داده ‏های آمریکا برای رفتار متفاوت شرکت‏ های رشدی و ارزشی نشان می‏ دهند، اما دلایل و منابع این رفتار متفاوت را نشان نمی‏ دهند. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا چنین اختلافاتی همچنان در بازارهای سرمایه کشورهای دیگر وجود دارد یا خیر. لذا در این پژوهش ریسک اهرمی و ریسک تجاری (هر دو بر مبنای بتای شرطی) سهام رشدی و ارزشی با استفاده از تکنیک‏ های پارامتریک و ناپارامتریک برای دورۀ زمانی 1378 تا 1396 در میان شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با هم مقایسه شد. در این مطالعه شرایط ثبات و بحران بازار و اقتصاد با استفاده از اندازه و نوسانات صرف ریسک بورس اوراق بهادار تهران مشخص شد. همانند مطالعات قبلی (بعنوان مثال چوی، 2013) نتایج مطالعه نشان داد که بتای شرطی (اهرمی و تجاری) در شرایط ثبات اقتصادی تفاوتی ندارد. از طرف دیگر میان ریسک اهرمی و تجاری سهام رشدی و ارزشی در شرایط بحران اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد. به طور خاص، ریسک اهرمی و تجاری سهام ارزشی به طور معناداری بالاتر از ریسک اهرمی و تجاری سهام رشدی در شرایط بحران اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Asset Risk Behavior in Value and Growth Firms Under Stable and Adverse Market Conditions: Evidence from the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rostami Noroozabad 1
  • Abolhassan Jalilvand 2
  • mir feyz fallashamss 3
  • ali saeedi 4
1 Ph.D. Student in Financial Management, Department of Financial Management, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University of North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Professor of Finance and Ralph Marotta Chair in Free Enterprise, Quinlan School of Business, Loyola University Chicago, Chicago, USA
3 Associate Professor, Department of Financial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Financial Management, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University of North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The systematically important role of “value premium” in explaining equity returns (Fama and French, 1992 and 1993) has long puzzled the literature in finance and economics. While recent studies (Petkova and Zhang (2005) and Choi (2013)) provide evidence using U.S. data for the differential behavior of the value and growth firms, they do not explain the sources and causes underlying such differences. Further, it is unclear whether such differences still persist in other countries’ capital markets. Using both parametric and non-parametric statistical technics, value and growth firms’ conditional asset and levered betas are compared over multiple periods of stable and adverse market conditions for the period 1999 -2017 in the Tehran Stock Exchange (TSE). Market conditions are broadly defined by the size and the volatility of market risk premiums in the TSE. Our results show that value and growth firms’ conditional betas (levered or unlevered) are not different under stable market conditions. On the other hand, there are significant differences between value and growth firms’ conditional asset and levered betas under adverse market conditions. Specifically, value firms’ asset and levered risks are significantly higher than those of growth firms under adverse market conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Levered Risk
  • Business Risk
  • Growth Stock
  • Value Stock
  • Economic Crisis