محاسبه ارزش اختیارهای واقعی تحت رویکردهای متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 مدیریت مالی، دانشکده علوم اجتماعی، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

3 مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

همیشه برای برخی از فعالان بازار و دانشگاهیان این سئوال مطرح بوده که چرا قیمت سهام شرکت‌ها منطبق با الگوهای سنتی تنزیل جریان‌نقد نیست؟ پس باید قیمت‌های بازاری سهام شرکت‌ها بر اساس اصول علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. علاوه بر این بحث اختیارهای واقعی و نقش آنها در ارزش بازاری سهام شرکت‌ها موضوعی است که همیشه به صورت ضمنی در عمل مد نظر بوده و لازم است به صورت علمی نیز مورد مطالعه قرار گیرد. از این رو این مقاله به بررسی رابطه میان بخشی از ارزش بازاری سهام شرکت که ناشی از اختیارهای واقعی است و متغیرهایی که با اختیارهای واقعی مرتبط هستند پرداخته است. نتایج بر اساس داده های 140 شرکت تولیدی-صنعتی طی دوره 11 ساله حاکی از این است که در هر سه رویکرد سود خالص، جریان نقد آزاد سهامداران و جریان نقد آزاد شرکت به طور متوسط بخشی از ارزش بازاری سهام شرکت‌ها ناشی از اختیارهای واقعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculating real option value under different approaches in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Reza Tehrani 1
  • Seyed Mojtaba Mirlohi 2
  • mohammad reza golkani 3
1 Finance and Insurance Department – Faculty of Management -School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Financial management, social science faculty, Kish International Campus, Kish, Iran
3 Finance and Insurance Department – Faculty of Management -School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

A question that always arises for some practitioners and academicians is why stock prices in firms are not consistent with traditional discounted cash flow (DCF) models. To this end, firms’ stock market prices should be analyzed on the basis of scientific principles. In addition, real options and their role in firms’ stock market value is an issue that has been always considered implicitly in practice and needs to be studied scientifically. Hence, this paper examines the relationship between a portion of the firm's stock market value that is due to real options and variables that are related to real options. The results of the study, based on data from 140 industrial-productive firms during an 11-year period, indicated that in all three approaches, net income (NI), free cash flow to equity (FCFE) and free cash flow to firm (FCFF), a part of the firm’s stock market value is on average due to real options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • real option
  • net income
  • free cash flow to equity
  • free cash flow to firm