استراتژی‌های تداوم مبتنی بر نقاط مرجع؛ شواهدی از سوگیری‌‌ اتکاوتعدیل

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، آدرس: تهران، میدان دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، طبقه سوم، گروه حسابداری و مدیریت مالی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، آدرس: تهران، میدان دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، طبقه سوم، گروه حسابداری و مدیریت مالی

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی آدرس: تهران، میدان دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

مطابق با مطالعات تجربی مالی، استراتژی سرمایه‌گذاری تداوم می‌تواند منجر به بازده اضافی در میان‌مدت شود. ازجمله عوامل ایجاد تداوم که متأثر از سوگیری‌ اتکاوتعدیل است، اتکا بر نقاط قیمتی مرجع و تعدیلات بعدی قیمت است. در این پژوهش با نقاط مرجع مطرح در ادبیات موضوعی، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری تداوم مبتنی بر این نقاط مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با استفاده از روش تحلیل سبد و نمونه‌ای متشکل از 108 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ده ساله از ابتدای سال 1386 تا انتهای 1395، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران متاثر از سوگیری اتکاوتعدیل، نقاط مرجع مبتنی بر آستانه‌های حدی با بازه حداکثر یک‌ساله (به‌ویژه حداکثر قیمت 26 هفته) را بیش از سایر نقاط مرجع به‌عنوان نقطه اتکای خود قرار می‌دهند و با تعدیلات بعدی قیمت، الگوی تداوم بازده را ایجاد می‌کنند. همچنین نتایج تجزیه‌وتحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که این بازده با تعدیل ریسک و اعمال متغیرهای کنترل، قوی و به لحاظ آماری معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Momentum Strategies Based on Reference Points; Evidence from Adjustment and Anchoring Bias

نویسندگان [English]

  • golamhossein_asadi golamhossein_asadi 1
  • Maryam Davallou 2
  • sobhan eskini 3
1 Associate Prof Finance, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshty University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof Finance, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshty University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshty University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to empirical financial studies, momentum investment strategy can lead to excess returns in the medium term. One of the driving factors of momentum return is adjustment and anchoring bias. Investors anchor to reference points price and consequent price adjustment drives momentum in price trends. This research, according to reference points price are proposed by literature, Momentum investment strategies based on reference points price are investigated. Using portfolio study and including 108 listed firms in Tehran Stock Exchange over the period from 2007 to 2017 (1386-1395 in Solar Hijri-Iranian calendar), results show investors that are motivated by adjustment and anchoring bias select reference points based on price extremes up to one year (especially high 26 week price) more than other reference points price as anchor and by consequent price adjustment cause momentum return. Also, the results of regression analysis show that returns are robust and statistically significant by risk adjustment and applying other control variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum Strategy
  • Adjustment and Anchoring
  • reference points
  • under reaction