دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی

1. تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چرخه‌های تجاری مبتنی بر شکاف تولید

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1396

10.22108/amf.2017.21421

سمیه اسکندرنژاد؛ رسول برادران حسن زاده؛ حسن طاهری


2. استراتژی‌های تداوم مبتنی بر نقاط مرجع؛ شواهدی از سوگیری‌‌ اتکاوتعدیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397

10.22108/amf.2018.108403.1212

غلامحسین اسدی؛ مریم دولو؛ سبحان اسکینی


3. تأثیر حجم معاملات، زمان تا سررسید، تعداد موقعیت‌های تعهدی باز در بازده معاملات آتی سکۀ بهار آزادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1397

10.22108/amf.2018.91633.0

فاطمه میرزاده؛ علیرضا حیدرزاده هنزایی؛ علی سعیدی


4. اندازه‏گیری ریسک سیستمیک با استفاده از کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی و رتبه‌بندی بانک‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1397

10.22108/amf.2019.112150.1283

رضا عیوضلو؛ مهدی رامشگ


6. سرمایه‌ گذاران خبره و راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1398

10.22108/amf.2019.114976.1366

سید احسان حسینی؛ سید عباس هاشمی


7. محاسبه ارزش اختیارهای واقعی تحت رویکردهای متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1398

10.22108/amf.2019.115211.1372

رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی؛ محمد رضا گل کانی


8. بررسی واکنش سرمایه‌گذاران به سود غیرمنتظره در شرایط عدم‌ ‌اطمینان‌ بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1398

10.22108/amf.2018.104187.1116

نرگس حمیدیان؛ مهدی عربصالحی؛ هادی امیری


9. رفتار ریسک تجاری در شرکت ‏های ارزشی و رشدی در شرایط ثبات و بحران اقتصادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398

10.22108/amf.2019.115687.1385

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ ابوالحسن جلیلوند؛ میرفیض فلاح شمس؛ علی سعیدی


10. کیفیت کارکنان شرکت و کیفیت سود پیش‌بینی شده توسط مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

10.22108/amf.2019.115319.1377

محمد حسن قلی زاده؛ دکتر یاسر رضائی پیته‌نوئی؛ محمد غلامرضاپور


11. سوگیری‌های رفتاری،حجم غیرنرمال معاملات و بازده غیر عادی سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1398

10.22108/amf.2019.112224.1282

محمد اصولیان؛ مژگان بازچی


12. نقش ارزش بازار در رابطه بین بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام با قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22108/amf.2019.103686.1094

علی اکبر چهار محالی؛ جواد زاهدی؛ رضا محمدی


13. تحلیل نقش معاملات بلوکی در ایجاد بازده غیرعادی و تأثیر بر نوسانات غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

10.22108/amf.2018.111208.1256

محمدرضا مهربان پور؛ رضا تهرانی؛ حمید جمشیدی


15. تأثیر نوسانات بازده سهام بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌کننده درماندگی مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1398

10.22108/amf.2019.115832.1391

نادر خدری؛ محسن دستگیر؛ افسانه سروش یار


16. استخراج شاخص ترکیبی گرایش احساسی در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22108/amf.2019.116219.1402

محمد توحیدی