دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل تاثیر ناهنجاری های بازار و فرصت های رشد بر بازده سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

10.22108/amf.2020.120050.1490

علیرضا جعفری؛ مهدی عربصالحی؛ سعید صمدی


2. ایجاد شبکه مالی غیرخطی مبتنی بر ویژگی مکان شناختی آن بر مبنای نظریه گراف (مطالعه ای در بورس ‏اوراق بهادار تهران)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

10.22108/amf.2020.122895.1538

مجید منتشری؛ حجت الله صادقی


3. موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22108/amf.2020.123215.1543

مهدی محمدی؛ فرشید اصلانی؛ فاطمه سادات سیدی قهفرخی


4. ارزیابی سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس صنعت در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

10.22108/amf.2020.115998.1401

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ رضا فراهانی؛ محمد حسین آبادی


5. بررسی تأثیر کارایی مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری بر پایداری ساختار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22108/amf.2020.124051.1559

حسن زلقی؛ رضا مددیان معز؛ مجتبی کمره گره


6. برآورد تنش مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر پیامدهای آن برای مدیریت دارایی‌های بنگاه و خانوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22108/amf.2020.123729.1553

فرزام عمادی فر؛ زهره طباطبایی نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ جلیل توتونچی


7. تاثیر نااطمینانی نرخ سود تسهیلات بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22108/amf.2020.124509.1578

داود صافی دستجردی؛ کمیل طیبی؛ ناصر الهی