کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر در بروز رفتار سرمایه‌گذاران با رویکرد پدیدارنگاری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 57-76

10.22108/amf.2017.21173

سید مرتضی غیور باغبانی؛ امید بهبودی