نویسنده = بهاره حقیقی طلب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-42

10.22108/amf.2017.21356

بهاره حقیقی طلب؛ محمد رضا عباس زاده؛ مهدی صالحی