نویسنده = مجتبی کامل نیا
تعداد مقالات: 1
1. واکنش بازار به اطلاعات مشهود و نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-36

10.22108/amf.2016.20630

محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ مجتبی کامل نیا