نویسنده = حدیثه حاجی مرادخانی
تعداد مقالات: 1
1. قدرت بازار محصول و نقد شوندگی بازار سهام

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-36

10.22108/amf.2017.21571

علی رحمانی؛ حدیثه حاجی مرادخانی