تعداد مقالات: 251
164. بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجه نقد آزاد و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 87-98

جواد مرادی؛ هاشم ولیپور؛ مهدی خادمی


165. بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 81-92

عبدالاحد عباشی؛ غلامرضا کردستانی


167. تأثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی‌ها و نااطمینانی آن در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 107-130

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ حسن حیدری؛ فرزانه طالبی


168. تأثیر برخی عوامل و ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازدهی این صندوق‌ها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 79-96

مهدی مرادزاده فرد؛ امیر حسین حسین پور؛ مهدی مولایی نژاد


174. شبیه‏سازی قیمت سهام از منظر عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر سیستم با استفاده از رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 79-98

10.22108/amf.2016.21114

محمد هاشم موسوی حقیقی؛ مجتبی خلیفه؛ بهزاد صفایی؛ حامد صابری