تعداد مقالات: 279
276. ارزیابی سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس صنعت در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

10.22108/amf.2020.115998.1401

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ رضا فراهانی؛ محمد حسین آبادی


277. بررسی تأثیر کارایی مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری بر پایداری ساختار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22108/amf.2020.124051.1559

حسن زلقی؛ رضا مددیان معز؛ مجتبی کمره گره


278. برآورد تنش مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر پیامدهای آن برای مدیریت دارایی‌های بنگاه و خانوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22108/amf.2020.123729.1553

فرزام عمادی فر؛ زهره طباطبایی نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ جلیل توتونچی


279. تاثیر نااطمینانی نرخ سود تسهیلات بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22108/amf.2020.124509.1578

داود صافی دستجردی؛ کمیل طیبی؛ ناصر الهی