تعداد مقالات: 264
201. اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 99-118

منصور گرکز؛ نواب رضائی


204. بررسی رابطۀ بین حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در زمان مقیاس‏های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 99-114

10.22108/amf.2016.21115

ابراهیم عباسی؛ لیلا دهقان نیری؛ نازیلا پورداداش مهربانی


205. توسعۀ الگوهای پیش‌بینی و ارزشیابی اولسون (1995) با لحاظ‌کردن ریسک ورشکستگی

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 99-116

10.22108/amf.2017.21155

ولی خدادادی؛ سید علی واعظ؛ محمدرضا امامی نایینی


210. تغییر پایدار نرخ ارز؛ متغیر حالت و ریسک درماندگی؟

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-120

10.22108/amf.2018.103716.1095

مریم دولو؛ مهدی داوری


212. تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 105-116

10.22108/amf.2017.21190

سید کاظم ابراهیمی؛ صادق سربازی آزاد


217. بررسی رابطه ی تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره با کارایی مدیریت سرمایه در گردش

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 113-128

فاطمه رحمانی؛ سید علی واعظ؛ نسرین قنواتی؛ سید علی واعظ؛ محمد حسین قلمبر


218. ارائۀ یک الگوی استوار با درجۀ محافظه‌کاری تنظیم‌شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 113-128

10.22108/amf.2017.21576

محمد مهدی بحرالعلوم؛ مقصود امیری؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی


224. ارزیابی تأثیر سرمایه‌گذاری در عملکرد آینده با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 117-132

10.22108/amf.2017.21196

ریحانه هادیان؛ سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی


225. کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-132

10.22108/amf.2019.91622.0

غلامحسین مهدوی؛ نجمه رستگاری